Najważniejsze informacje dla księgowych - Polski Ład 2.0 - foto

Najważniejsze informacje dla księgowych – Polski Ład 2.0

Polski ład 2.0, a więc ustawa wprowadzająca istotne zmiany w prawie podatkowym, stanowi nawiązanie, pewną korektę odnoszącą się do zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Pierwotna wersja ustawy weszła w życie z początkiem roku 2022, jej kolejna wersja, z początkiem drugiej połowy roku. Potrzeba dalszych modyfikacji prawa podatkowego związana jest przede wszystkim z weryfikacją faktycznego oddziaływania wcześniej wprowadzonych zmian – niekiedy ich niejasnością czy pojawieniem się pewnych komplikacji i luk prawnych. Warto poznać najnowsze przepisy, aby mieć świadomość co do obecnie panującej sytuacji w prawie podatkowym. Szczególnie jeśli jest to kwestia, która wiążę się z wykonywanym przez nas zawodem.

Podsumowaliśmy dla Ciebie w zwięzły i konkretny sposób najważniejsze z nich, zachęcamy do lektury. Pogłęb tę wiedzę także poprzez zapis na szkolenia biznesowe, które ułatwia Ci praktyczne wykorzystanie zebranych w tym artykule informacji!

Polski Ład 2.0 – zmiany w skali podatkowej

Dotyczą one przede wszystkim stawki PIT, wcześniej obowiązująca jej wysokość, a więc 17 % ulegnie pomniejszeniu w skali całego roku do wysokości 12 %. Oznacza to, iż wcześniejsze kalkulacje ulegną modyfikacji, a nadwyżka podatkowa zostanie zwrócona. Obniżka tego podatku dochodowego dotyczy osób rozliczających się w ramach pierwszej skali podatkowej (osoby, których wysokość rocznych dochodów nie przekracza kwoty 120 tyś). Wraz z tym, zmianie ulega miesięczna kwota zmniejszająca podatek – z 5100 zł rocznie (425 zł miesięcznie) do 3600 zł rocznie (300 zł miesięcznie).

Ulga dla klasy średniej – wycofanie, lecz nie całkowite

Niepewności i niejasności co do jej stosowania odcisnęły swoje piętno na niej skutkując jej formalnym wycofaniem. Pozostaje jednak możliwość powołania się na nią przy rozliczeniu w sytuacji, gdyby użycie jej okazało się korzystniejsze dla podatnika. Co ważne, odbywać się to będzie bez ingerencji podatnika, decyzja o jej zastosowaniu będzie podejmowana przez Urząd Skarbowy. Procedura ta określana jest mianem obliczania „hipotetycznego podatku”.

Termin składania PIT – następuje jego ujednolicenie

Data 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie podatkowe staje się uniwersalną datą wszelkich rozliczeń PIT-owych. Związane jest to z przedłużeniem terminu składania formularzy PIT-28 lub PIT-28S, z wcześniej obowiązującego terminu końcowo-lutowego do wspólnego do, już teraz, jednakowego dla wszystkich rozliczeń, końca kwietnia.

Zwiększenie kwoty przekazywanej na Organizacje Pożytku Publicznego

Wcześniej obowiązująca 1% wysokość kwoty całorocznego podatku dochodowego, którą przekazać można było na wybraną w rozliczeniu Organizację Pożytku Publicznego (OPP) także ulega zmianie. Zostaje ona połowicznie powiększona, sięgając teraz 1.5% co w rezultacie skutkować będzie przekazywaniem. Warto promować i przypominać o możliwości skorzystania z tej opcji przy dokonywaniu zeznań podatkowy, w szczególności, gdy pomoc jaką można okazać będzie większa niż przedtem.

Samotni rodzice z dziećmi – ponownie podmiot zmian podatkowe

Wprowadzona ulga dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł spotkała się z niezadowoleniem. Powraca zatem możliwość traktowania dziecka jako osobnego podatnika i skorzystania z podwojonej kwoty wolnej od podatku – dwukrotności 30 tyś zł.

Zmiany dotyczące ulgi na zabytki

Nabycie zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków przestanie być traktowane jako fakt pozwalający na pomniejszenie kwoty dochodu opodatkowanego. Będzie to jednak możliwe w przypadku kosztów remontów, poniesionych inwestycji np. związanych z kosztami odrestaurowania lub konwersacji obiektów.

Zmiany w preferencjach rodziców i opiekunów dzieci

Wcześniejsza kwota dochodów, którą dotknęła radykalna obniżka, jakie dziecko mogło osiągnąć w skali roku (wysokości 3089 zł) ulega wraz z Polskim Ładem 2.0, podniesieniu. Jest ono doprawdy znaczące. Sytuuje teraz tę kwotę na poziomie 16061,28 zł (jest ona dwunastokrotnością wysokości renty socjalnej). Gdy dochody dziecka nie wykroczą poza tę kwotę rodzic/opiekun zachowa możliwość skorzystania z preferencji podatkowych. Ulgą podatkową zostaną objęte także renty rodzinne małoletnich dzieci jak i zasiłki związane z wychowaniem dzieci.

Konkluzja

Podsumowując, zmiany stanowią w dużej mierze korektę i pewną modyfikacją wcześniej funkcjonującego prawa z myślą o usprawnieniu jego funkcjonowania oraz redukcji niekorzystnych z punktu widzenia podatników wcześniej przepisów. Ich działanie to nie tylko kwestia początku drugiej połowy roku, lecz są to zmiany, których oddziaływanie związane jest także ze okresem sprzed ich implementacji, odwołując się do wcześniej już wcielonego w życie Polskiego Ładu.

Jak bardzo użyteczny jest ten post?

Kliknij na 5 gwiazdek aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Licznik oceny: 0

Brak ocen! Bądź pierwszy i oceń!

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie użyteczny!

Pozwól nam ulepszyć ten post!

Powiedz nam co możemy dla Ciebie zrobić, aby ten post był bardziej użyteczny?