Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania dotyczące zastrzeżenia naszej witryny, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres kontakt@chwilrank.pl. Nasze Zastrzeżenie zostało wygenerowane za pomocą bezpłatnego generatora Zastrzeżeń.

Zastrzeżenia dotyczące chwilrank.pl

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie – https://chwilrank.pl – publikowane są w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. chwilrank.pl nie gwarantuje kompletności, rzetelności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane w związku z informacjami znalezionymi na tej stronie (chwilrank.pl) podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. chwilrank.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Z naszej witryny możesz odwiedzać inne witryny, korzystając z hiperłączy do takich zewnętrznych witryn. Chociaż staramy się udostępniać wyłącznie wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych witryn internetowych, nie mamy kontroli nad zawartością i charakterem tych witryn. Te linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i treść mogą ulec zmianie bez powiadomienia i może to nastąpić, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł się „zepsuć”.

Pamiętaj również, że kiedy opuścisz naszą witrynę, inne witryny mogą mieć inne zasady i warunki prywatności, na które nie mamy wpływu. Przed nawiązaniem współpracy biznesowej lub przesłaniem jakichkolwiek informacji pamiętaj o sprawdzeniu Polityki prywatności tych witryn oraz ich „Warunków korzystania z usług”.

Zgoda

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na nasze zastrzeżenie i akceptujesz jego warunki.

Aktualizacja

Jeśli zaktualizujemy, poprawimy lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie, zmiany te zostaną tutaj opublikowane w widocznym miejscu.