HomeArtykułyBiznesRejestracja podmiotów leczniczych: wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Każdy podmiot leczniczy przed rozpoczęciem działalności winien jest uzyskać najpierw wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jakie obowiązki należy spełnić, aby uzyskać wpis? W jakiej formie można złożyć wniosek? Oraz jakie są wymagania względem podmiotów, które chcą uzyskać wpis do rejestru?

Czym jest podmiot leczniczy?

Zgodnie z definicją podmiot leczniczy to świadczeniodawca usług medycznych. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) jasno określa, że może to być samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, przedsiębiorca prowadzący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, instytut badawczy, fundacja lub stowarzyszenie udzielające świadczeń medycznych oraz jednostki budżetowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiadające w swojej strukturze placówkę ochrony zdrowia. Także podmioty działające w oparciu o przepisy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (źródło: www.profinfo.pl)

Obowiązki podmiotu leczniczego

Aby zarejestrować działalność podmiotu leczniczego, musi on posiadać pomieszczenia oraz sprzęt spełniający wymagania określone ustawą o podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). Przed rozpoczęciem działalności niezbędne jest także wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych. Podmiot leczniczy zobowiązany jest do zagwarantowania świadczenia usług wyłącznie przez osoby wykształcone w zawodach medycznych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Uzyskanie wpisu

Wpis do rejestru podmiotów leczniczych możliwy jest do uzyskania na podstawie wniosku. Rejestrację podmiotu leczniczego można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną. Aby skutecznie zarejestrować wniosek, należy mieć uprawnienia do składania wniosków w formie elektronicznej oraz posiadać dostęp do bezpiecznego podpisu elektronicznego. We wniosku powinny znaleźć się wszystkie informacje dotyczące struktury organizacyjnej oraz wykorzystanych kodów rejestrowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 roku. Do wniosku powinno zostać dołączone potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestrowej. Wniosek musi zostać podpisany za pomocą elektronicznego podpisu zaufanego w systemie ePUAP. Wniosek kierowany jest dla organu rejestrowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

Podmiot leczniczy posiada indywidualny numer REGON nadawany na wniosek strony przez GUS. Nazwa podmiotu leczniczego nie może być jednakowa z nazwą zakładu leczniczego. Każdy podmiot leczniczy zobowiązany jest do wykonywania świadczeń uwzględnionych we wniosku rejestrowym oraz podlega kontrolom organów nadzorczych.

Jak bardzo użyteczny jest ten post?

Kliknij na 5 gwiazdek aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Licznik oceny:

Brak ocen! Bądź pierwszy i oceń!

Jako, że ten post był dla Ciebie użyteczny!

Dołącz do nas w Social Media!

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie użyteczny!

Pozwól nam ulepszyć ten post!

Powiedz nam co możemy dla Ciebie zrobić, aby ten post był bardziej użyteczny?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.