Przejście w 2024 roku z księgi podatkowej na pełną księgowość?

Przejście w 2024 roku z księgi podatkowej na pełną księgowość?

Praktycznie każdy nowy rok niesie ze sobą pewne zmiany w zakresie finansów. Jedne są bardziej zaawansowane, inne mniej, jednak z pewnością warto wiedzieć, jakie zmiany w 2024 roku czekają na przedsiębiorców, którzy zdecydują się na przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość. Nawet jeśli zadania związane z finansami powierzone zostały profesjonalnemu biuru rachunkowemu, to i tak warto wiedzieć, na czym polegają ewentualne zmiany i jakie szanse oraz zagrożenia mogą się z nimi wiązać. Każdy przedsiębiorca powinien mieć, chociaż podstawową wiedzę w zakresie finansów firmy i podatków, bez jaki znaczenia rodzaj działalności prowadzi. Rok 2024 niesie ze sobą drobne zmiany w zakresie limitu przychodów decydującym o konieczności prowadzenia pełnej księgowości.

Czym jest księga podatkowa?

Księgami podatkowymi na podstawie Ordynacji podatkowej są „księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia dla celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.” Prowadzenie ksiąg podatkowych jest bardzo ważne z uwagi na poprawność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Stanowią one jeden z dowodów na wypadek ewentualnego postępowania podatkowego i pozwalają na realne określenie podstawy opodatkowania w danej firmie. Księgi tego rodzaju, mimo że są dokumentami prywatnymi, to w toku ewentualnego postępowania nabierają takiego samego charakteru jak dokumenty  publiczne. Księga Przychodów i Rozchodów, inaczej nazywana KPiR lub PKPiR, to podstawowy dokument, w którym zapisywane są osiągane obroty ze sprzedaży oraz poniesione koszty związane z osiągnięciem uzyskanego przychodu. Księgę przychodów muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie (składające się wyłącznie z osób fizycznych), które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości?

Pełna księgowość jest znacznie bardziej skomplikowana, niż ma to miejsce w przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów, bowiem notuje zdecydowanie więcej zdarzeń finansowych mających miejsce w obrębie przedsiębiorstwa i daje znacznie dokładniejszy obraz jego stanu finansowego. Przez niektóre osoby jej prowadzenie może być postrzegane jako bardziej problematyczne i czasochłonne, co zwykle jest prawdą, ale niewątpliwą zaletą jest pełniejsze udokumentowanie finansów firmy, co pozwala na lepsze zarządzenie. Pełna księgowość składa się zwykle dodatkowo z dzienników, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykazu składników aktywów i pasywów, uzgodnienia sald, potwierdzenia sprawozdania finansowego i innych.

Kogo dotyczy pełna księgowość?

Pełna księgowość dotyczy:

  • spółek partnerskich i handlowych,
  • sytuacji kiedy organizacja funkcjonuje na zasadach prawa bankowego lub pokrewnych przepisów,
  • w przypadku samorządów i związków samorządowych,
  • w przypadku organizacji budżetowych,
  • w przypadku osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
  • w przypadku jednostek działających dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom.

Księgowość spółki z o. o. musi opierać się więc o pełną księgowość, czyli musi rejestrować wszystkie przeprowadzone operacje zgodnie z zasadami rachunkowości. Obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz sporządzenie raz do roku sprawozdania finansowego, obejmującego pełen bilans zysków i poniesionych strat.

Limit przychodów w 2024 roku

Przełom roku to zwykle czas wzmożonej pracy w działach księgowości ze względu na konieczność finansowego zamknięcia ubiegłego roku i rozpoczęcie nowej ewidencji w bieżącym roku. W przypadku zobowiązań podatkowych pod uwagę bierze się zawsze ubiegły rok podatkowy, i tym samym, jeśli dana firma ze względu na przychody uzyskane w 2023 roku, ma w 2024 roku obowiązek przejścia na pełną księgowość, konieczne jest wówczas zamknięcie księgi podatkowej za 2023 r. i na dzień 1 stycznia 2024 r. rozpoczęcie funkcjonowania pełnej księgowości. Tak samo dzieje się w przypadku instytucji, które samodzielnie decydują się na tego rodzaju zmianę. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w 2024 roku mają firmy, które w 2023 roku osiągnęły przychody na poziomie co najmniej 2 000 000 euro, czyli 9 218 200 złotych (obowiązujący jest kurs euro ogłoszony przez NBP w pierwszy dzień roboczy października 2023 roku, który wyniósł wówczas 4,6091 zł.).

Jak bardzo użyteczny jest ten post?

Kliknij na 5 gwiazdek aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Licznik oceny: 0

Brak ocen! Bądź pierwszy i oceń!

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie użyteczny!

Pozwól nam ulepszyć ten post!

Powiedz nam co możemy dla Ciebie zrobić, aby ten post był bardziej użyteczny?