Oczyszczalnie ścieków w świetle prawa - foto

Oczyszczalnie ścieków w świetle prawa

104 razy oglądano

Oczyszczalnie ścieków to niezbędne elementy infrastruktury służące do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych czy rolnictwa, mające na celu ochronę środowiska wodnego. W Polsce funkcjonowanie oczyszczalni ścieków jest ściśle uregulowane prawnie, a ich budowa, eksploatacja i nadzór muszą być zgodne z przepisami prawa.

Regulacje prawne dotyczące oczyszczalni ścieków

Pierwszym źródłem prawa odnoszącym się do różnych rodzajów oczyszczalni ścieków, w tym bio oczyszczalni jest ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku. Ustawa ta określa zasady i tryb powstawania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do gruntu. Ponadto ustala ramy prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska wodnego oraz sposób wykonywania nadzoru nad gospodarką wodną.

Kolejnym istotnym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Rozporządzenie to precyzuje kryteria jakościowe i ilościowe wprowadzanych ścieków, jakie muszą być spełnione przez oczyszczalnie.

Oprócz tego, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków jest regulowane także przez inne akty prawne, takie jak ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług w zakresie gospodarki odpadami oraz ustawa z dnia 11 maja 2005 roku o recyklingu odpadów.

Pozwolenie na budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków

Budowa nowej oczyszczalni ścieków lub modernizacja już istniejącej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, które jest wydawane przez właściwego starostę.

Pozwolenie to jest obligatoryjne zarówno dla oczyszczalni ścieków komunalnych, jak i przemysłowych. W przypadku planowanego wprowadzania ścieków do wód lub do gruntu, konieczne jest uzyskanie również pozwolenia wodnoprawnego, wyjaśnia producent biologicznych oczyszczalni ścieków.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, inwestor musi złożyć wniosek do starosty, załączając do niego dokumentację techniczną oraz ocenę oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagana). Pozwolenie na budowę może zostać wydane dopiero po uzyskaniu opinii właściwej jednostki organizacyjnej.

Nadzór nad oczyszczalniami ścieków

Nadzór nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków sprawują różne instytucje, w zależności od rodzaju oczyszczalni i zakresu jej działania. Do podstawowych organów nadzorujących należą wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, państwowy inspektorat sanitarny oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej. W ramach swoich kompetencji, organy te kontrolują przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, spełnienie wymogów jakościowych i ilościowych wprowadzanych przez nie ścieków, a także realizację obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.

Jak bardzo użyteczny jest ten post?

Kliknij na 5 gwiazdek aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Licznik oceny: 0

Brak ocen! Bądź pierwszy i oceń!

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie użyteczny!

Pozwól nam ulepszyć ten post!

Powiedz nam co możemy dla Ciebie zrobić, aby ten post był bardziej użyteczny?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.