Małoletni świadek, dziecko jako świadek w postępowaniu cywilnym

Pierwszym aspektem, który należy podkreślić, jest brak ogólnego zakazu uczestniczenia dzieci jako świadków w postępowaniu cywilnym, pomimo powszechnego przekonania przeciwnego. Jednakże,...

3 Mins Read
126 razy czytano