HomeArtykułyPrawoKiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Podział majątku wspólnego małżonków może się wydawać skomplikowanym i długotrwałym procesem. Rzeczywiście, duży odsetek spraw z nim związanych, trafia na sądową wokandę i w wielu przypadkach ciągną się przez wiele miesięcy, a czasem nawet lat. Nie musi jednak tak być, jeżeli obie strony zdecydują się na porozumienie. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy można podzielić majątek, jak zrobić to w sposób polubowny, a kiedy konieczna będzie rozprawa sądowa.

Majątek wspólny i osobisty – co je różni?

Zanim odpowiemy na pytanie, kiedy może nastąpić podział majątku wspólnego małżonków, musimy wiedzieć, czym on właściwie jest. Jeżeli małżonkowie nie ustanowią przed ślubem rozdzielności majątkowej, powstaje między nimi tzw. wspólność majątkowa małżeńska.

W jej skład wchodzą wszelkie dobra, które zostały nabyte w trakcie związku małżeńskiego, nawet jeśli uzyskała je tylko jedna ze stron. Będą to m.in.:

 • Wynagrodzenie za pracę i dochody z innych działalności zarobkowych;
 • Dochody z majątku wspólnego oraz osobistego małżonków;
 • Środki z funduszy emerytalnych;
 • Przedmioty służące do użytku obojga małżonków.

Podział majątku wspólnego małżonków może dotyczyć tylko części wspólnych. To znaczy, że nie można podzielić majątku osobistego, w którego skład wchodzą dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa, np.:

 • Przedmioty majątkowe (także te nabyte przez dziedziczenie i darowiznę, uzyskane z tytułu odszkodowania i z tytułu nagród za osobiste osiągnięcia);
 • Prawa niezbywalne, autorskie i pokrewne;
 • Wierzytelności.

Podział majątku małżonków – kiedy jest możliwy?

Do podziału majątku wspólnego małżonków może dojść w następujących sytuacjach:

 • Gdy zawrzemy umowę o rozdzielności majątkowej (intercyza);
 • Sąd ustanowi rozdzielność majątkową;
 • Sąd orzeknie pomiędzy małżonkami separację lub rozwód;
 • W stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość;
 • Jeden z małżonków z ostanie ubezwłasnowolniony.

Umowny podział majątku wspólnego małżonków

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że podział majątku wspólnego małżonków można przeprowadzić jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Najpierw należy jednak ustanowić rozdzielność majątkową. Można tego dokonać na drodze sądowej lub u notariusza, podpisując prostą umowę. Rozdzielność majątkową możemy ustanowić także przed ślubem. Taki dokument nazywa się potocznie intercyzą. Warto pamiętać, że w przypadku ewentualnego rozwodu, intercyza znacznie ułatwia formalności i przebieg procesu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://www.kancelariamlynska.pl/podzial-majatku-gdansk/

Sądowy podział majątku

Niekiedy polubowny podział majątku wspólnego małżonków nie jest możliwy. W takiej sytuacji sprawę rozstrzyga sąd. Co ważne, może on dokonać podziału nie tylko w przypadku rozwodu, ale również, gdy zachodzą okoliczności niesłużące dobru rodziny, np. alkoholizm, trwonienie wspólnych pieniędzy, czy długotrwała choroba jednego z małżonków.

Jak bardzo użyteczny jest ten post?

Kliknij na 5 gwiazdek aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Licznik oceny:

Brak ocen! Bądź pierwszy i oceń!

Jako, że ten post był dla Ciebie użyteczny!

Dołącz do nas w Social Media!

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie użyteczny!

Pozwól nam ulepszyć ten post!

Powiedz nam co możemy dla Ciebie zrobić, aby ten post był bardziej użyteczny?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.