Co to jest Pożyczka Pozabankowa

Co to jest Pożyczka Pozabankowa

Co to jest Pożyczka Pozabankowa – jest to operacja finansowa, polegająca na udzieleniu przez instytucję pozabankową (Firmę – ale nie Bank) czyli Pożyczkodawcę, określonej kwoty środków pieniężnych na czas oznaczony lub nieoznaczony, do dyspozycji Pożyczkobiorcy.

Co to jest Pożyczka Pozabankowa – regulacje

Pożyczka podlega regulacjom zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Ustawą o kredycie konsumenckim.

Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna – w przeciwieństwie do kredytu, który zawsze jest odpłatny.

Przy pożyczce nie jest konieczne określanie celu tej pożyczki oraz naliczenie i pobranie odsetek. W związku z tym nazywanie pożyczki mianem kredytu gotówkowego jest niepoprawne, choć praktykowane ze względów marketingowych.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga koniecznie zachowania formy dokumentowej (art. 720 § 2).

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest koniecznie zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (art. 723).


Skorzystaj z poniższych adresów, aby podzielić się linkami na forum lub na innej stronie

URL:

bbCode:

HTML:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site