Co to jest Pożyczka Pozabankowa

Co to jest Pożyczka Pozabankowa

Co to jest Pożyczka Pozabankowa – jest to operacja finansowa, polegająca na udzieleniu przez instytucję pozabankową (Firmę – ale nie Bank) czyli Pożyczkodawcę, określonej kwoty środków pieniężnych na czas oznaczony lub nieoznaczony, do dyspozycji Pożyczkobiorcy.

Co to jest Pożyczka Pozabankowa – regulacje

Pożyczka podlega regulacjom zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Ustawą o kredycie konsumenckim.

Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna – w przeciwieństwie do kredytu, który zawsze jest odpłatny.

Przy pożyczce nie jest konieczne określanie celu tej pożyczki oraz naliczenie i pobranie odsetek. W związku z tym nazywanie pożyczki mianem kredytu gotówkowego jest niepoprawne, choć praktykowane ze względów marketingowych.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga koniecznie zachowania formy dokumentowej (art. 720 § 2).

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest koniecznie zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (art. 723).


Skorzystaj z poniższych adresów, aby podzielić się linkami na forum lub na innej stronie

URL:

bbCode:

HTML:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *